Üsküp Cad. 16/9 Çankaya / Ankara     0 312 426 0 126

netapp storagegrid

StorageGRID Webscale Appliance yüksek yoğunluklu, düşük maliyetli bir nesne tabanlı depolama çözümü teklif ediyor.


Uygulama ve yönetimi kurumsal seviyede nesne tabanlı olarak kolaylıkla yapabilirsiniz.


NetApp® SG5600 StorageGRID® Webscale çözümü sınıfının en iyisi olan E serisi donanımını StorageGRID Webscale yazılımı ile birleştirirek en zorlu iş yükleri için bir çözüm oluşturur.


Kilit Faydaları

 • NetApp E-Serisi donanımı ve StorageGRID Webscale yazılımını birleştirir.
 • Önceden yapılandırılmış modüler yapı blokları göreve hazır bir şekilde ulaşır.
 • StorageGRID Webscale için optimize edilmiş yoğunluğu yüksek ortamlar sağlar.
 • GB başına maliyeti düşürür, hipervizör lisans ihtiyacını azaltır.

servicenow incident management (olay yönetimi)

ServiceNow Olay Yönetimi, Tüm bildirilen olayları otomatik olarak kaydeder ve sınıflandırır, daha sonra bunları çözülmesi için kurumun tanımladığı iş kurallarına göre atar.


En uygun çözüm grubu veya bireyine atayarak, tüm olayların mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesine olanak verir.


Kilit Faydaları

 • Hizmeti hızla eski haline getirmenizi sağlar.
 • Ana olay yönetiminin merkezileştirilmesini sağlar.
 • Son kullanıcı memnuniyetini arttırır.
 • BT hizmetlerini iyileştirir.

netapp altavault

NetApp AltaVault kurum içi çözümlere kıyasla %90'a kadar daha az maliyetle kurumsal seviyede veri koruma ve depolama sağlar.


Yedekleme ve arşiv stratejinizin parçası olarak güçlendirici kamu ve özel bulut depolama mı arıyorsunuz?


Oyunun kurallarını değiştiren NetApp® AltaVault® Bulut Entegreli Depolama, verilerinizi güvenle herhangi bir buluta yedeklemeyi sağlayarak kurtarmayı hızlandırır ve riskinizi azaltır.


Kilit Faydaları

 • Veri hacimlerini 30 kata kadar küçültüyor. Veri aktarımını 4 kat hızlandırıyor.
 • Tüm lider bulut bellek sağlayıcıları ve yedekleme yazılımı çözümleriyle entegre olur.
 • Buluttaki verilerinizi güvenli ve uyumlu tutar. Riski azaltır.
 • 30 dakikadan az bir sürede konumlandırılabilir.

servicenow configuration management (cmdb) (konfigürasyon yönetimi)

Hem dağıtılan, hem de yedekte tutulan tüm CI’ları takip eder ve yönetir. Tüm BT varlıklarının şu andaki ve geçmiş konfigürasyonlarını izler ve yönetir. Dağıtılan tüm varlıkların ara bağlantısını izler ve yönetir.


Etkilenen varlıkların artan görünürlüğü ve bunların ara bağlantılarının anlaşılması sayesinde olay ve sorun çözme süresini azaltır.


netapp flexpod

FlexPod, NetApp ve Cisco’ nun birlikte geliştirdikleri, onaylı bir çözümdür. BT için çözüm oluşturma hızını en üst düzeye çıkarır.


İş evrimini hızlandırmak için hazır mısınız? FlexPod veri merkezi çözümleri basitleştirilmiş operasyonlar ve üstün uygulama performansı sunarak BT departmanının değerini yeniden tanımlıyor. NetApp ve Cisco’nun çığır açan all-flash teknolojisi size FlexPod avantajını veriyor.


Kilit Faydaları

 • BT çevikliğini geliştirir ve kurulum zamanını aylardan haftalara düşürür.
 • Toplam sahip olma maliyetini ve yönetim süresini %50 azaltır.
 • Doğrulanmış platformu güçlendirerek iş kesintisini en aza indirir.
 • Kurumsal sınıftaki All Flash Fas ile performans disk yığınlarını yok eder.

servicenow asset portfolio management (varlık portföy yönetimi)

İster sahip olunsun, isterse kiralanmış, kiraya verilmiş veya ödünç alınmış olsun tüm altyapı varlıkları ile ilişkili mali verileri takip eder ve yönetir.


Tüm varlıklarla bağlantılı maliyetleri ölçerek ve takip ederek maliyet ile ilgili analizi ve karar verme sürecini iyileştirir.


netapp solidfire

Geleneksel mimarilere göre BT hizmetlerini daha hızlı ulaştırır ve daha hızlı çözüm oluşturur.


Şimdi ve gelecekte değişen iş taleplerini karşılamak için veri merkezinizi dönüştürebilirsiniz. SolidFire all-flash platformu hem kapasite hem de performans için esnek ve bağımsız ölçekleme sağlar ve böylece her uygulama için performansı garanti eder.


Kilit Faydaları

 • Tek bir depolama sistemi üzerindeki binlerce uygulama için ihtiyaç duyulan performansı garantiler.
 • Kontroller güncellemesi yapmadan, sadece yeni node ekleyerek depolama kümesini genişletebilir.
 • Disk depolama yönetim zamanını 12 kata kadar azaltır.
 • Geleneksel performans ile ilgili disk depolama sorunlarını % 93 ‘e kadar düşürür.
 • İstenilen anda sistemin kapasitesini ve performansını artırabilir.

servicenow change management (değişiklik yönetimi)

Önerilen altyapı değişikliklerini, ilgili yedekleme ve vazgeçme planlarını belgeler. Her değişiklik talebini onay için uygun karar merciine yönlendirir.


En iyi değişim koşulları için finansal ve operasyonel analize olanak verir. Değişiklikleri, BT Altyapı Kütüphanesi (ITIL) tavsiyelerine dayanarak etkilenen her bir Konfigürasyon Öğesine (CI) bağlar.


Kilit Faydaları

 • Plansız kesintileri azaltır.
 • Öngörülemeyen sorunlar olması halinde yedekleme ve vazgeçme planları oluşturur.
 • Etkilenen iş birimlerinin / çalışanların daha iyi anlaşılmasıyla değişim planlamasını iyileştirir.
 • Geçmişteki değişikliklerin daha iyi anlaşılması ile olay çözme süresini hızlandırır.

servicenow yazılım geliştirme yaşam döngüsü (sdlc) ve sürüm yönetimi

Dahili olarak geliştirilen yazılımın tüm yeni sürümlerinin ve özelliklerinin gelişimini her uygulamanın geliştirme yaşam döngüsü boyunca proaktif olarak yönetir.


Kullanıcı adaptasyonunu hızlandırmak ve iş değerini en üst düzeye çıkarmak için, geliştirilen yazılımların kurumun ihtiyacı olana, istediği şekilde ayarlanmasını sağlar.